Bereikbaarheid Tuinen van West
Word lid van de Buurtbus
Word lid

Welkom in Tuinen van West!

Ondernemen met hart, hoofd en handen in de vier prachtige polders van Tuinen van West. Beknopte informatie voor ondernemers, stichtingen, verenigingen, ZZP-ers, actieve bewoners, vrienden, sponsors, overheden, subsidiënten en donateurs.

Na bijna een eeuw discussie over de bestemming en invulling van de vier polders tussen Halfweg, Zwanenburg, Amsterdam en Badhoevedorp, werd in 2007 een bestuurlijke knoop doorgehakt. De vier polders werden onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam en zouden doro Stadsdeel Nieuw West verder worden ontwikkeld tot recreatiegebied: Tuinen van West.

Goed nieuws voor alle bevlogen ondernemers, verenigingen en stichtingen die zich inmiddels in het mooie groen, het culturele erfgoed en het landschap van de polders hadden genesteld. De inspirerende mix van (stads)landbouw, horeca, kunst/cultuur, eerlijke producten, sport/recreatie en natuurgebied. 

En krijgt bovendien de kans om uit te groeien tot duurzaam, ondernemend recreatie- en activiteitengebied met een regionale betekenis. 

Maar het is ook vreemd. Want wat is Tuinen van West nu precies, wat hebben de polders, hun voorzieningen en ondernemers met elkaar gemeen en hoe ziet het gebied er over vijf jaar uit?

De Ondernemersvereniging Tuinen van West, opgezet met hulp van Stadsdeel Nieuw West, gaat de komende jaren op zoek naar antworoden en ontwikkelrichtingen. Op zoek naar verbinding, meer samenwerking, meer bekendheid en meer (duurzame) waar de in en voor het hele gebied en de daar gevestigde ondernemers, verenigingen, stichtingen. Ondertussen gaan we ook concreet met elkaar aan het werk. 

We gaan het gebid meer op de kaart zettenmet deze website, social media, een evenementenprogramma. Om daarmee meer bezoekers te trekken. Meer omzet te realiseren. en meet initiatieven en activiteiten aan te trekken. De boer op de Tuinen van West. 

Bent u ondernemers, kunstenaar, zzp’er, vereniging in het gebied, dan heten we u graag welkom als lid. Daarnaast komen we graag in contact met bezeokers, vrienden, ambassadeurs, sponsors, nieuwe samenwerkingspartners en bestuurders van omliggende stadsdelen en gemeenten. Kortom: met iedereen die mee wil ‘sturen’ aan de toekomst van het gebied. 

Missie en doelstelling van de vereniging

De ondernemersvereniging heeft als centrale doelstelling om eerlijk ondernemerschap, kennisdelen en samenwerken het gebied een duurzame meerwaarde te geven voor zowel ondernemers als bezoekers. 

1  De ondernemersvereniging verbindt 

Binnen het gebied 
De ondernemersvereniging verbindt ondernemers, verenigingen, stichtingen, zzp-ers, kunstenaars en (actieve) bewoners in Tuinen van West die de kernwaarden/ kernactiviteiten in het gebied ondersteunen en die leiden tot onderlinge samenwerking en een gezamenlijke meerwaarde voor de ondernemers en de bezoekers in het gebied.  

In relatie tot het gebied
De ondernemersvereniging wil een goede gespreks- en samenwerkingspartner zijn voor overheden, diensten, water- en recreatieschappen, subsidies, maatschappelijke organisaties, stakeholders en sponsors ter (gezamenlijke) realisatie van economische, ecologische, duurzame en maatschappelijke doelen in het gebied.     

2  De ondernemersvereniging behartigt belangen

De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de bij haar aangesloten leden, sponsors, vrienden en sympathisanten, voor zover passend binnen de doelstellingen, missie, kernwaarden en kernactiviteiten van de vereniging en voor zover deze leden/ sympathisanten een actieve/financiële of materiële bijdrage leveren aan de realisatie van gezamenlijke doelen in het gebied.  

Lidmaatschappen en sponsorships 

In 2015 organiseert de ondernemersvereniging regelmatig bijeenkomsten en netwerkborrels om kennis te delen en samenwerkingen tot stand te brengen. Ook zal er onderzoek worden gestart – in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam – naar duurzaamheid en waardecreatie in het gebied. Daarnaast worden er in samen-werking met het Stadsdeel belangrijke stappen gezet voor het meer op de kaart zetten van het gebied, door middel van een gezamenlijke website en een gezamenlijk activiteiten/ evenementenprogramma. Door lid, sponsor, vriend of ambassadeur te worden werk je mee aan het succes van Tuinen van West en alle daar gevestigde ondernemers, stichtingen, verenigingen en kunstenaars.

Lidmaatschappen: Wat krijg je ervoor? 

Lidmaatschap klein € 50 
 • Naamsvermelding (en link) op de gezamenlijke website en de interactieve kaart van het gebied 
 • Uitnodigingen voor de netwerkborrels 
 • Uitnodiging voor deelname aan de (commerciële/publieke) activiteiten met eigen onderneming
 • Belangenbehartiging waar het gaat om belangrijke besluitvorming t.a.v. Tuinen van West en de daar gevestigde ondernemers/voorzieningen 
 • Meer klanten en meer waarde door betere samenwerking met anderen in het gebied 
 • Meepraten en -denken over de toekomst van het gebied, via de algemene ledenvergadering en de netwerkborrels   
Lidmaatschap groot € 150
 • Gelijk aan klein lidmaatschap met extra’s: 
 • Mogelijkheid om producten en activiteiten via de website regelmatig (extra) te ‘etaleren’ op de homepage en in de agenda 
 • Uitgebreide informatiepagina (naast naams-vermelding) op de Tuinen van West-site met link naar eigen website 
 • Gebruik van de Tuinen van West promotie-middelen: logo, kaart, flyers, banners enz.
Vriend € 25 
 • Uitnodigingen voor de netwerkborrels 
 • Regelmatige email nieuwsbrief over alle aanbiedingen, activiteiten en evenementen in Tuinen van West
Sponsors € 2.500 tot € 5.000 
 • Sponsors kunnen kiezen voor het sponsoren van activiteiten of evenementen dan wel voor het steunen per jaar van (het werk van) de vereniging als geheel in ruil voor vermelding van naam & logo op de website en in de communicatie over de vereniging en haar activiteiten. De ondernemers zorgen daarnaast graag voor een tegenprestatie in de vorm van producten, workshops, etentjes en/of rondleidingen door hetgebied. 
 • Aspirantleden en -sponsors worden getoetst op voldoende aansluiting bij doelstelling en missie van de vereniging. 

Wil je het uitprinten? Download hier de pdf.

Meld je aan voor de nieuwsbrief