Bereikbaarheid Tuinen van West
Word lid van de Buurtbus
Word lid

Ondernemersvereniging zoekt secretaris 

De ondernemersvereniging is op zoek naar een enthousiaste secretaris om het bestuur te versterken. Tuinen van West is een prachtig gebied waar veel moet, kan en mag gebeuren. De ondernemersvereniging draagt daar veel aan bij en wil graag de band tussen buurtbewoners, ondernemers en het gebied versterken. Dat doet ze bijvoorbeeld door activiteiten voor de buurt te organiseren. Hiervoor heeft het bestuur de versterking van een secretaris nodig. De functies van de secretaris zijn als volgt: de secretaris: 

• maakt deel uit van het bestuur en is mede verantwoordelijk voor het beleid; 

• houdt overzicht van actiepunten, initiatieven en projecten, publiciteit en sociale media; 

• schrijft eenmaal per jaar het jaarverslag en het jaarplan; 

• organiseert de algemene ledenvergadering; 

• houdt het ledenbestand actueel; 

• coördineert de organisatie van de netwerkbijeenkomsten; 

• beheert de mailbox van de vereniging; 

• stuurt mails door aan de verantwoordelijke bestuursleden; 

• deelt belangrijke informatie met de leden; 

• assisteert de penningmeester bij het versturen van de contributiefacturen; 

• werkt samen met de ambtelijk secretaris en andere functionarissen. 

De huidige bestuursleden zijn natuurlijk van harte bereid om de secretaris hierbij tijdens de inwerkperiode te ondersteunen. 

Heb jij hart voor Tuinen van West en wil jij deel uitmaken van de ondernemersvereniging? Schrijf ons dan een motivatiebrief en stuur deze aan tuinenvanwest@outlook.com onder de vermelding van ‘Secretaris’. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief